Saturday, March 14, 2009

BAHASA ISYARAT

Bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan oleh orang Pekak untuk berkomunikasi secara visual antara satu sama lain.
Dalam sistem bahasa isyarat, orang Pekak menggunakan pergerakan tangan, badan dan muka untuk menyampaikan sesuatu maksud, pandangan, idea dan sebagainya manakala orang Pekak pun menggunakan deria penglihatan untuk menerima dan memahami maksud isyarat tersebut.Bahasa isyarat mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dari segi bahasa, budaya, agama dan geografi. Seperti Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, komuniti orang Pekak di setiap negara di seluruh dunia mempunyai bahasa isyarat yang berbeza. Misalnya Bahasa Isyarat Amerika (American Sign Language) dan Bahasa Isyarat Jepun banyak mempunyai perbezaan.
Di Malaysia, komuniti orang Pekak menggunakan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) sebagai bahasa ibunda. BIM merupakan bahasa isyarat 'natural' yang dibentuk oleh orang Pekak sendiri atas faktor-faktor seperti komunikasi orang Pekak harian dan budaya orang Pekak.
Sejak pengasasan Sekolah Kanak-kanak Pekak Persekutuan Pulau Pinang, BIM digunakan sebagai bahasa komunikasi secara meluasnya oleh komuniti orang Pekak di negara ini. BIM melambangkan identiti dan budaya yang sebenar bagi orang Pekak Malaysia.
http://www.mfd.org.my

No comments:

Post a Comment